Frihet är en hjälpande hand

tryggassistans.jpg

Alla har rätt till ett rikt liv – den individuella rätten uppfyller vår senaste kund Trygg Assistans AB


Trygg Assistans AB är ett nystartat omsorgsföretag som tillhandahåller personlig assistans. Med stor erfarenhet av personlig assistans, både hur den ska fungera men även hur den inte får fungera, har de som vision att erbjuda individuellt anpassad ansvarsfull assistans tillsammans med kompetenta medarbetare.

Till skillnad från de flesta andra assistansföretag på den svenska marknaden nöjer de sig inte bara med att passivt hjälpa sina kunder, de vill även aktivera sina kunder och medarbetare genom att skapa spännande och inspirerande evenemang både för sina kunder och för sina medarbetare. Därtill är de enormt målmedvetna och har utarbetat klara och tydliga policys för hur företaget ska verka och agera i alla lägen. Kvalité och medvetenhet är något som genomsyrar företagets alla beslut och ageranden.

Utmaningen

Därför vände sig Trygg Assistans AB till webbyrån Välkommen Webbutveckling AB för att få en webbplats som inte bara ska återspegla den professionalism och höga kvalitetstänkande man har inom företaget, utan även förmedla den värme, iver och lust de känner för sitt arbete att dagligen få hjälpa människor till ett bättre och mer berikande liv. Samtidigt ska deras webbplats vara ett verktyg till att informera om alla de evenemang och aktiviteter som företaget återkommande erbjuder sina kunder och medarbetare.

Det är exakt sådana här utmaningar som vi välkomnar högt på webbyrån!

Logga

Det första vi gjorde var att ta fram en logga till deras företag. Kristoffer försökte fånga kärnan i en trygg assistans som är att hjälpa någon på ett tryggt sätt. De tre hjärtana fick symbolisera detta genom att det röda hjärtat får stå längst fram vilandes tryggt mot de två andra hjärtana som finns i bakgrunden. Pricken över i:et fick bli slogan ”Liv, lust och ansvar” som berättar att Trygg Assistans AB står för mer än bara just en trygg och hjälpande assistans, att det faktiskt handlar om liv och lusten att leva det och hur det kan ske under ansvar.

trygg_logga.jpg

Webbdesign

Mikaela tog fram en webbdesign där fokus ligger på de varma bilderna som återfinns på alla webbplatsens sidor. Den tydliga huvudmenyn och den lättnavigerade undermenyn med möjlighet till undersidor möjliggör för en webbplats med ett väldigt rikt innehåll men ger även webbplatsen dess känsla av kvalité och minimalistisk strikthet utan att lämna något mer att önska. Trots webbplatsens stora informationsmängd är navigeringen mellan sidorna lätt, logisk och tydlig.

Startsidan är webbplatsens nyckel där företags kärnvärden lyfts fram med ett bildspel. Under webbplatsens välkomsttext vägleds besökaren genast till de tre viktigaste delarna av webbplatsen.

Därtill har Mikaela låtit företagets evenemangskalender fått vara en naturlig del av webbplatsens struktur genom att finnas med på webbplatsens alla sidor.

trygg_webbplats.jpg

Webbutveckling

trygg_kalender.jpgPå den mer tekniska sidan har undertecknad (Leif) tagit fram en evenemangkalendersfunktion där Trygg Assistans AB själva kan lägga upp alla sina evenemang och aktiviteter i uppdateringssystemet. Samma uppdateringssystem som gör det möjligt för dem att själva att ändra alla sidors texter och bilder m.m.

Därtill har jag utvecklat det interaktiva testet som ger vägledning till huruvida man har rätt till personlig assistans eller inte. Trots antalet frågor så går testet väldigt snabbt att besvara då testet är gjort med javascript och besökaren slipper ladda en ny sida för varje ställd fråga. På så vis kan den som fyller i testet fokusera på att svara på frågorna och inte bli störd av sidor som ska laddas.

Till sist,

Vill vi härmed hälsa www.tryggassistans.se välkommen till internet. Det är nu äventyret börjar!

/Leif