Samarbetspartners

tantorange.jpg

Vår roll som samarbetspartner är en viktig grundbult i Välkommen AB.


På Välkommen Webbutveckling jobbar vi som bekant med ett flertal olika verksamheter, varav de två huvudverksamheterna främst består av att vi bygger komplexa system från grunden och vi designar och skapar webbplatser. Men nu vill jag presentera ytterligare en del av vår verksamhet, nämligen vår roll som samarbetspartner!

Kunder vill generellt sätt ha en helhetslösning när det kommer till deras kommunikation utåt – dvs. en helhetslösning som innehåller det mesta av tryck- och reklammaterial, webbsida, sökoptimering osv. Många gånger kan denna önskan vara en för stor bit för att ett enda företag ska kunna sköta allt. Kanske har du exempelvis en reklambyrå och har som främsta expertis att ta fram profilmaterial, men har en kund som önskar en webbplats i samma anda?

För att du ska kunna tillfredsställa din kunds alla önskemål, så tar vi hand om de delarna som ditt företag inte kan eller inte vill göra. Vi blir er samarbetspartner, och därmed en del av ert produktionsteam. Vi jobbar för dig, och du väljer vad du vill att vi ska göra – sökoptimering, den tekniska biten av en webbsida eller något annat webbrelaterat? Du väljer såväl våra uppgifter som vår exponering mot dina kunder.

Ett exempel på ett företag som vi har ett sådant samarbetsavtal med är 1:e Tant Orange AB (www.tantorange.se) som är ett företag tillika en färgglad personlighet, som i första hand erbjuder grafisk formgivning och framtagning av företagsprofileringar till trycksaker, böcker och tidningar. Men för att kunna erbjuda det eftertraktade helhetspaket till sina kunder som även inkluderar webb, så har Tant Orange och Välkommen AB ett samarbete.

Just detta samarbete går ut på att Tant Orange hittar kunderna och gör webblayouten, medan vi kodar layouten och implementerar vårt uppdateringssystem Välkommen Webb, dvs. sköter den tekniska biten av webbplatserna. På så vis har vi möjlighet att nå ut till fler kunder tack vare hennes utmärkta nätverkande i Västerdalarna (som är hennes bas), på samma gång som vi ger henne möjlighet att erbjuda sina kunder ett fullkomligt paket innehållandes både tryck och webb.

Nedanstående webbplatser har Tant Orange designat och vi skött det tekniska för:

Assistans Unionen

www.assistansunionen.se

assistansunionen.jpg

Pyramidbageriet

www.pyramidbrod.se

pyramidbrod.jpg

Ranchens Ridläger och Hästuthyrning

www.ranchens.com

ranchens.jpg

Är du intresserad av att komplettera din trycksaksverksamhet, reklambyrå eller liknande med kompetens inom webb? Hör av dig till oss på info@valkommen.se så berättar vi gärna mer om vad vi kan erbjuda.

/Mikaela