Kivalån för Januari

kiva-2017-januari.jpg

Januaris kivalån går till Arooj, en ung kvinna som driver en skola i Pakistan.


Skolan startades för 4 år sedan av hennes familj och riktar sig mot underpriviligierade barn. Av de 129 eleverna är nästan hälften flickor, något Arooj är stolt över. Att få föräldrar att behålla sina barn i skolan bortom den primära utbildningen och uppnå ett kontinuerligt lärande är ett av skolans mål och utmaningar i ett.

Med lånet vill man köpa in bättre skolmöbler, teknisk utrustning, samt utföra reparationer av skolbyggnaden. Något som förhoppningsvis hjälper med ungdomarnas lärande, och deras möjlighet att i sin tur lyfta sitt samhälle i framtiden.

Arooj på Kiva

/Anton