E-post med Exchange

Exchange är en servermjukvara från Microsoft för att underlätta kommunikation och informationsflöde inom företaget.

Väljer du e-post med Exchange kan du enkelt dela e-post, kalender och kontakter med din mobiltelefon*, i datorn med Outlook eller direkt i webbläsaren. Med Exchange får du mer än bara ett mailprogram, det är ett samarbetsverktyg som gör det möjligt att dela arbetsuppgifter, möten, rumsbokningar m.m. med dina kollegor och därmed öka er effektivitet.

Här följer en lista på funktioner som tjänster innehåller:

  • Alla kommunikation sker med en säker koppling
  • E-post skannas av anti-virusprogram på Exchange-servern
  • Spam kontrolleras på Exchange-servern
  • Global adresslista
  • Daglig backup
  • Resursbrevlåda
  • Distributionslistor
  • Personliga mappar och adressbok

Dessa funktioner tillsammans ger dig stor flexibilitet i ditt arbete och med kollegor. Skaffar du e-post med Exchange genom oss väljer du med eller utan licens för programvaran Outlook.

Genom Outlook konfigurerar du ditt Exchangekonto automatiskt vilket är ett krav från vår sida för att alla funktioner ska fungera korrekt. Tjänsten använder Exchange Server 2013.

* Glöm ej att kontrollera om din mobiltelefon har möjlighet att göra en Exchangekoppling.