Webbredaktören

Vår idé med webbredaktörstjänsten är att vi blir ditt företags egen webbredaktör som underhåller och ansvarar för din webbplats. Med vår erfarenhet och din branschkunskap gör vi din närvaro och identitet på nätet levande.

Alla former av uppdateringar till din hemsida hjälper vi dig med - oavsett om det gäller text, bild eller system. Vi går in som webbredaktör och ansvarar för att rätt information publiceras på rätt sätt och på rätt tid. Informationen som du vill nå ut med kan levereras via mail, brev eller telefon. 

Det är dina önskemål som bestämmer hur vårt samarbete kommer att se ut - om det gäller för en kortare tid vid exempelvis omstrukturering av hela webbplatsen eller löpande.