Systemintegrering

De flesta företag har redan befintliga IT-system som hjälper till att sköta verksamheten och innehåller information och funktioner som man även skulle vilja ha på sin webbplats. Vi kan hjälpa er med denna integrering av ert nuvarande IT-system med er webbplats och på så vis få nya konkurrensfördelar jämfört med era konkurrenter.

Men systemintegrering handlar även om att integrera andra webbaserade system och tjänster. Vi har stor erfarenhet av integrera följande system med de webbsystem vi skapar:

  • Kredit- och kontokortsbetalningssystem
  • BankID
  • SPAR (Statens personadressregister)
  • Olika SMS- och MMS-tjänster
  • Banköverföringar via framtagande av bankfiler för Internetbanker
  • Bankgiro och OCR-nummerhantering

Genom att välja oss som din partner för er webbutveckling kan vi göra er webblösning mer flexibel och framgångsrikare genom att integrera den med ovanstående system.