Riktlinjer

Att skriva en företagsblogg ställer lite andra krav på författaren av inläggen. I en vanlig blogg kan man skriva exakt vad som faller en in och kan i viss mån skydda sig bakom en slags anonymitet. Men som företagsbloggare har man flera olika intressenters intressen att ta tillvara på. Dels är det det egna företagets affärshemligheter som måste bevaras, men även ens kunders affärshemligheter. Fast samtidigt måste även en företagsblogg vara personlig och ge nånting mer än ett glassigt säljsnack. Bloggen ska vara ett nyckelhål in i företaget. Fast ett nyckelhål med ansvar. Ansvar för att våra kunders intressen tas tillvara på. Ingen kund ska någonsin behöva vara rädd för att vi kommer publicera något som de inte vill.

Vi har därför tagit fram både syfte och riktlinjer för Välkommen Webbutveckling AB:s företagsblogg. Det är vår förhoppning att det ska underlätta skrivande av blogginlägg, men framför allt tydliggöra vad som får och inte får skrivas.

Syftet med Välkommen Webbutveckling AB:s företagsblogg:

 • Sprida kunskap till våra kunder/partners

 • Skapa relationer med viktiga målgrupper som kunder, medarbetare och partners

 • Bygga varumärke

 • Marknadsföra företaget och dess tjänster och produkter

 • Skapa relation med media

Riktlinjer för Välkommen Webbutveckling AB:s företagsblogg:

 • Endast anställda på Välkommen Webbutveckling AB får skriva inlägg på företagsbloggen

 • Vardera skrivet blogginlägg är personligt och är den skrivandes personliga åsikt som inte nödvändigtvis överensstämmer med företagets ståndpunkt

 • Inga företagshemligheter får avslöjas och bloggeninlägg får inte bryta mot det tystnadsavtal som gäller på företaget

 • Blogginlägg får inte bryta mot upphovsrättenslagen eller andra lagar som gäller i Sverige gällande yttrandefrihet

 • Kunder eller partners får ej citeras utan dess godkännande

 • Information om/referenser till kunder och partners får endast ske efter godkännande. Ett blogginlägg som omnämner en specifik kund eller partner ska alltid skickas för godkännande av kunden innan det publiceras på webbplatsen

 • Blogginlägg ska så långt som möjligt hålla sig ifrån politik och religion, samt kontroversiella ämnen. Om dessa ämnen ska tas upp ska det ske utifrån författarens egna erfarenheter och vara i ett sammanhang som i huvudsak fokuserar på affärsrelaterade ämnen