Visioner och mål

Vårt långsiktiga mål är att bli Sveriges ledande webbyrå inom webbutveckling och vara det självklara valet när det kommer till just webbutveckling. Detta mål ska vi nå genom att hjälpa våra kunder att växa genom vår kompetens att utnyttja webbens möjligheter för att generera affärsutveckling. I takt med våra kunders utveckling kommer vårt företag växa. 

Vi ska bedriva vårt interna webbutvecklingsarbete av framtagande av nya webbtjänster som kommer vara till gagn för våra företagskunder genom principen "75% kunduppdrag och 25% egna interna utvecklingsprojekt". Vi tror nämligen starkt på devisen "att ju roligare vi har på jobbet, desto bättre tjänster kan våra kunder dra nytta av".

Ytterligare en vision vi har är att kunna dela med oss av våra egna framgångar genom att engagera oss i sponsring och välgörenhet. 

Vi brinner för att:

  • Förverkliga våra kunders drömmar när det gäller webben
  • Utveckla våra kunders affärsnytta på webben
  • Förmedla visioner till kunder
  • Ge en vitamininjektion till kundernas affärsutveckling på webben, med grundantagandet att i princip alla företag kan dra nytta av affärsutveckling på webben