Vad tar vi betalt för?

Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg i att du alltid kan vända dig till oss när det gäller webben – oberoende av om det gäller support på en tjänst vi har levererat eller bollande av helt nya idéer. För att det ska vara så enkelt som möjligt att lyfta luren och ringa till oss (alternativt maila oss så klart) har vi tagit fram en förmånlig prismodell för just support och annat.

Generellt sätt så kan man säga att vår debitering fungerar såhär:

  • Frågor kring hur något som vi har levererat fungerar, t.ex. hur man lägger upp ett evenemang på en webbplats, skapar en ny sida eller liknande debiteras inte, då det ligger minst lika mycket i vårt intresse som i ditt att du ska kunna använda din webbplats/ditt system.
  • Fixning av inrapporterade buggar, t.ex. om något som vi har offererat och levererat inte fungerar som det ska, debiteras inte under förutsättning att felet upptäcks/inrapporteras inom den tid som specificeras i våra allmänna villkor. Det är självklart vår uppgift att se till att det vi har levererat fungerar utan extra kostnad för dig som kund!
  • Möten och telefonsamtal för bollande av idéer, som kan leda fram till offert, debiteras inte. Vi brinner för webbutveckling – och affärsutveckling genom webbutveckling. En förutsättning för detta är att du som kund kan presentera dina drömmar och idéer förutsättningslöst för oss.
  • Webbutveckling, framtagande av system och andra större uppdrag offereras till fast pris.
  • Ändringar av befintliga webbplatser /system, som t.ex. redigera texter eller köpa in bilder osv., debiteras löpande. Detta debiteras eftersom det är åtgärder som tillkommer utöver ovanstående punkter – läs mer nedan om hur detta fungerar.

Debiterbar löpande support

Vår timdebitering för löpande uppdateringar (dvs. för faktiska ändringar av sidor) sker i två olika steg:

  • För löpande uppdateringar debiterar vi 900 kr/h
  • För uppdateringar i samband med lansering av en ny design/webbplats/system debiterar vi vårt bästa pris 500 kr/h eftersom det ofta tillkommer diverse uppdateringar i samband med större lanseringar

Observera att vi endast debiterar fullgjorda arbetstimmar, dvs. vi debiterar inte per påbörjad timme, utan istället för varje slutförd timme. När du ber oss göra en uppdatering av din webbplats så gör vi alltid en snabb tidsuppskattning av hur stort jobbet ifråga är. Om vi tror att det tar mindre än 2h så anger vi ingen tidsuppskattning till dig, utan genomför helt enkelt ändringen (eftersom det blir mer tidskrävande att bolla tidsuppskattningar fram och tillbaka istället för att genomföra själva jobbet), medan om vi tror att det tar längre än 2h så meddelar vi dig om detta.

Anledningen till att vi jobbar såhär är för att många kunder ofta vill göra mindre ändringar som bara tar några minuter t.ex. lägga upp bilder i startsidans bildspel eller liknande. Och då samlar vi på oss dessa olika minutåtgärder tills de har blivit över 1-2 h, varpå vi skickar faktura på priset. I samband med varje faktura skickar vi också med en specifikation på vilka åtgärder som vi har debiterat så att du som kund alltid har full koll på vad du betalar för.